Wiki Prometeuszowie
Advertisement
Zobacz też: Skala Kardaszewa - opis

Medycyna[]

0,0 - szamanizm, śpiewy wypędzające "złe duchy", zabobony, ziołowe mikstury, proste i inwazyjne zabiegi, intuicyjna wiedza na temat anatomii.

0,1 - pogłębiona wiedza na temat ziołolecznictwa, przeciwdziałanie infekcjom, szycie ran

0,2 - alchemia pozwalająca na produkcję prostych leków syntetycznych

0,3 - prymitywna optyka, podstawy chirurgii, proste zabiegi kosmetyczne, świadomość istnienia chorób psychicznych, głębsza wiedza anatomiczna

0,4 - odmitologizowanie medycyny, bardziej skomplikowane zabiegi oraz leki syntetyczne, odkrycie grup krwi

0,5 - szczepionki, pasteryzacja, podstawy psychologii, świadomość higieny, zaawansowana optyka i leki syntetyczne

0,6 - duża wiedza anatomiczna, aspiryna, średnio-zaawansowana farmacja, eksperymenty z przeszczepami

0,7 - transplantacja serca, radiologia, rozwinięta farmakologia, skomplikowane operacje, rozkodowanie DNA

0,8 - mikrochirurgia, wczesne terapie genetyczne, początki nanotechnologii w medycynie, chirurgia nieinwazyjna

0,9 - klonowanie ludzi, zaawansowana genetyka, rozwinięta neurologia, zaawansowana psychologia, nanotechnologia medyczna

1,0 - klonowanie narządów, rozwijająca się protetyka robotyczna, dedykowane genetycznie leki, leki nanotechnologiczne, podstawy kriogeniki i hibernautyki, rozwinięta medycyna ratunkowa

1,1 - zaawansowana medycyna bezinwazyjna i protetyka robotyczna

1,2 - modyfikowanie genetyczne dojrzałych organizmów, szeroka wiedza neurologiczna, rozwinięta kriogenika i hibernautyka

1,3 - podstawy piko- i femtoinżynierii w medycynie, inteligentne leki, chirurgia komórkowa, zaawansowane manipulacje genetyczne

1,4 - łatwość leczenia wszystkich prostych chorób, przedłużenie życia, sporządzenie pełnej mapy mózgu

1,5 - przeszczepy mózgu, skomplikowane manipulacje na układzie nerwowym, zaawansowana piko- i femtoinżynieria w medycynie, nieograniczona kriogenika i hibernautyka

1,6 - powstanie ambrozji, eliminacja wszystkich prostych chorób, niemal nieograniczone wydłużenie życia, genetyka mikrostruktur DNA, technologia biodroidyczna

1,7 - homunculusy, pełna integracja biologiczna i robotyczna, resuscytologia

1,8 - przelanie świadomości "in silico", zaawansowana genetyka mikrostruktur DNA

1,9 - odporność na większość trudnych chorób, wieczne życie i młodość, podstawy technologii rezurekcyjnej

2,0 - kreacja życia od podstaw, podstawy teorii paradygmatycznych

2,5 - medycyna mikrocząstek, zaawansowana technologia rezurekcyjna, podstawy paradygmatyki

3,0 - brak chorób w rozumieniu medycyny klasycznej, niemal nieograniczone możliwości manipulacji organizmami, pełna wiedza fizyczna (dotycząca naszego wszechświata), paradygmatyka

3,5 - medycyna paradygmatyczna

4,0 - pełna władza nad życiem i śmiercią, ciała z energii

5,0 - Ostateczna kreacja rzeczywistej formy danych

Militaria[]

0,0 - Krzemienne pięściaki, dzidy z zaostrzonych kijków, primitywne łuki, futro zdarte ze zwierzęcia jako pancerz

0,1 - Ostrza z prostych, obrabianych w niskich temperaturach metali (np. brąz), wieloelementowe pancerze ze skóry, doskonalsze łuki, prymitywna konnica, łodzie bojowe

0,2 - Żelazne miecze, włócznie i ostrza, łuki kompozytowe, kusze, machiny obleżniczne, konne rycerstwo, pancerze płytowe, drewniane okręty wojenne

0,3 - Stalowe miecze, włócznie i ostrza, doskonałe łuki i kusze, prymitywna niegwintowana broń czarnoprochowa, proste armaty, moździerze, kawaleria, bardzo skomplikowane i lżejsze pancerze płytowe, wielomasztowe szybkie okręty drewniane

0,4 - Doskonała broń biała, gwintowana broń palna, bezdymny proch, celne i funkcjonalne armaty, zaawansowane struktury wojskowe, ustandaryzowane umundurowanie, pierwsze żelazne okręty wojenne, eksperymenty z łodziami podwodnymi

0,5 - Broń samopowtarzalna (rewolwery, pistolety, karabiny ze skomplikowanymi zamkami), pierwsze stacjonarne karabiny maszynowe, ładowane od tyłu działa, lornetki, mundury w kolorach kamuflujących, transport kolejowy, wojska zmechanizowane, łączność telegraficzna, rozwinięte okręty pancerne, pierwsze łodzie podwodne, sterowce i balony bojowe, pierwsze prymitywne samoloty bojowe, broń masowego rażenia (proste gazy bojowe)

0,6 - Ręczna broń automatyczna (pistolety i karabiny maszynowe), dobre ręczne granaty, prymitywna broń rakietowa (katiusze, bazooki), Czołgi, łączność radiowa, rozwinięte lotnictwo, pojawienie się lotnictwa morskiego, rozwinięte łodzie podwodne i szybkie statki pancerne, bardziej rozwinięta broń masowego rażenia (lepsze gazy bojowe, pierwsze eksperymenty z bronią nuklearną)

0,7 - Rozwinięta ręczna broń automatyczna (skomplikowane karabiny maszynowe, miniaturyzacja pistoletów maszynowych), C-4, pancerze kevlarowe, noktowizja, łączność satelitarna, koncepcja konfliktu asymetrycznego, pierwsze komputery na polu walki, pancerze reaktywne i ablacyjne w formacjach pancernych, wojna elektroniczna, naprowadzana broń rakietowa, zwiad satelitarny, prymitywne roboty wojskowe, zaawansowana broń masowego rażenia (silna broń nuklearna, esperymenty z bronią termojądrową, silne gazy bojowe oraz specjalnie chodowane wirusy)

0,8 - Prymitywna broń kinetyczna nie wykorzystująca prochu (akceleratory masy, wyrzutnie linearne), lasery bojowe, skomplikowana elektronika bojowa, funkcjonalne roboty bojowe (drony, samosterujące pojazdy), zaawansowana broń rakietowa (naprowadzane pociski, mikrorakiety, tarcza antybalistyczna), samoloty suborbitalne, eksperymenty z egzoszkieletami, pełna komputeryzacja armii, bardzo silna wielostopniowa broń nuklearna, hipersoniczne pociski międzykontynentalne (prędkości od 4000 do 10000 km/h)

0,9 - Ręczna broń akceleracyjna, ręczna broń laserowa, prosta broń plazmowa, inteligenta broń samonaprowadzana, prosta bionika bojowa (interfejs mózg-komputer), funkcjonalne egzoszkielety, hipersoniczne lotnictwo, pierwsze funkcjonalne bojowe siły kosmiczne, broń termonuklearna o sile wieludziesiątek megaton (zdolna zniszczyć mały kontynent rozmiaru Europy), miniaturowa broń nuklearna (granat atomowy)

1,0 - Udoskonalona broń energetyczna (lasery, plazma), pojawienie się lotnictwa kosmicznego oraz kosmicznych okrętów wojennych, skomplikowane roboty bojowe, żołnierz cyborg, lekki i funkcjonalny egzoszkielet, wirtualne mapowanie pola bitwy, desant orbitalny,

1,1 - Międzygwiezdne statki bojowe, pancerze z egzotycznych kompozytów, włókna monomolekularne, ostrza plazmowe, optyczne kamuflarze symulujące niewidzialność

1,2 - Broń cząsteczkowa (kinetyczna broń wyrzucająca z siebie cząsteczki podróżujące z prędkościami kosmicznymi), robo-armie, bojowe nanoboty, zaawansowana SI na polu bitwy, pierwsze pola siłowe

1,3 - Ręczna broń cząsteczkowa, torpedy protonowe, działa fazowe "fazery" (strumień isntiejącej wielowymiarowo energii), ładunek polaronowy (eksplozja pseudocząsteczek niszcząca wiązania elektronów na dużym obszarze), komunikator tachionowy, zaawansowane pola siłowe

1,4 - Ręczne fazery, broń masowego rażenia bazująca na antymaterii

1,5 - Ręczna broń grawitonowa, bardzo silne pola siłowe, osobiste pola siłowe, miniaturowe antygrawitaty, bardzo silne SI na polu bitwy,

1,6 - Desruptor (wyrzutnia istniejących wielowymiarowo antyprotonów wywołująca rozpad atomów celu), bomby z antymaterii, proste zagięcia czasoprzestrzeni, bomby bazująca na antymaterii.

1,7 - Ręczny desruptor, kierunkowa teleportacja, w pełni świadome wojskowe SI zastosowane na szeroką skalę, pola kamuflujące, zastosowanie zagięć czasoprzestrzeni na polu bitwy, metageniczna broń biologiczna (niszczy wszelkie napotkane DNA lub tylko jeden, szczególny typ), zminiaturyzowana broń bazująca na antymaterii

1,8 - Rozwinięta kierunkowa teleportacja, podstawy pełnej teleportacji (tzn. nie bazującej na krótkodystansowych tunelach gwiezdnych),

1,9 - Ręczne ładunki z antymaterii, psionika bojowa, desant teleportacyjny na odległości kosmiczne

2,0 - Wiązka izolityczna (hiperprzestrzenna wiązka energii destabilizująca superstruny celu, powodując totalny rozpad cząsteczek na poziomie wielowymiarowym), ładunek kwantowy (załamanie się wymiarów i totalna destrukcja materii na dużym obszarze, broń zdolna niszczyć całe planety), funkcjonalna teleportacja, psionika na polu bitwy, kamuflarz międzyfazowy (ukrywa statek w kieszeni międzywymiarowej)

2,5 - Wczesna broń paradygmatyczna, zaawansowana psionika bojowa, miniaturowa technologia hiperprzestrzenna, broń masowego rażenia mogąca niszczyć gwiazdy zdegenerowane, sztuczne czarne dziury

3,0 - Broń paradygmatyczna (broń mogąca zniszczyć czarne dziury dowolnej wielkości)

4,0 - Broń czasowa (atakuje cele w każdej linii czasowej)

5,0- Broń masowego rażenia mogąca zniszczyć cały wszechświat za pomocą antymaterii.

6,0 - Przy założeniu istnienia wszechświatów równoległych. Broń mogąca zniszczyć wszechświaty równoległe

7,0 - Broń mogąca zniszczyć wszelki byt, istnienie, poznanie, cywilizacje, technologię, życie, atomy.

Technologia[]

0,0 - opanowanie ognia, używanie narzędzi drewnianych i formowanie narzędzi kamiennych

0,1 - wytop metali o niskich temperaturach topnienia (brąz, mosiądz, żelazo)

0,2 - alchemia, rozwinięte ziołolecznictwo

0,3 - wytop metali w wysokich temperaturach (stal), energia wiatru (żagle, wiatraki, proste turbiny wiatrowe), energia wodna

0,4 - mechanika (budowa mechanizmów zegarowych, przekładnie, sprężyny), podstawy chemii, podstawy fizyki

0,5 - turbina parowa, silnik cieplny, rozwinięta chemia.

0,6 - elektryczność, radiotechnika, opanowany magnetyzm

0,7 - internet, laser, energia jądrowa, pierwsze nanomateriały, biotechnika, pierwsze modyfikacje genetyczne, klonowanie na małą skalę

0,8 - energia plazmowa, rozwinięta nanotechnologia, powszechne modyfikacje genetyczne

0,9 - zaawansowana energia jądrowa (np. miniaturowe ogniwa), podstawy optyki niewidzialności, zaawansowana nanotechnologia

1,0 - zaawansowana energia plazmowa (np. broń plazmowa, silniki plazmowe), femtotechnologia, megainżynieria

1,1 - zaawansowana optyka niewidzialności

1,2 - podstawy pól siłowych, podstawy grawitatyki i pierwsze próby wykorzystania splątania kwantowego

1,3 - energia grawitacyjna

1,4 - zaawansowane pola siłowe i grawitaty, nadajniki kwantowe, terrainżynieria

1,5 - energia anihilacyjna (materia-antymateria), złożone pola siłowe, pancerze kwantowo-krystaliczne

1,6 - zaawansowana energia kwantowa, zaawansowana energia grawitacyjna

1,7 - podstawy teleportatyki

1,8 - zaawansowana energia anihilacyjna (np. anihilatory)

1,9 - zaawansowana teleportatyka

2,0 - podstawy paradygmatyki, neocybernetyki, imitologii, stabilizowanie niestabilnej materii, astroinżynieria, silne SI

2,1 - falowa teoria materii, pierwsze eksperymenty kreujące sztuczną materię, badania jej wpływu na zwykłą materię,

2,2 - podstawy tworzenia sztucznej materii, pierwsze obiekty ze sztucznej materii, przemysłowe wykorzystanie sztucznej materii, pozyskiwanie energii z sztucznej materii

2,3 - rozwinięta fizyka sztucznej materii, manipulacja nowymi oddziaływaniami sztucznej materii, powszechne wykorzystanie sztucznej materii, odkrycie wszystkich rodzajów sztucznej materii

2,4 - pełne poznanie właściwości sztucznej materii, obiekty multimaterialne, łatwość kreacji potrzebnej materii

2,5 - rozwój paradygmatyki, neocybernetyki, imitologii

2,6 - multimaterialne doskonałe ciała, nieograniczona transformacja

2,7 - łatwość wpływania na czasoprzestrzeń, osobista technologia zaginania czasoprzestrzeni

2,8 - technologia sieciowania stabilnych tuneli czasoprzestrzennych,

2,9 - niedoskonały kontroler czasoprzestrzenny, urządzenia czarnodziurowe(bomby, komputery, źródła energii)

3,0 - energia paradygmatyczna, galaktyczny kontroler czasoprzestrzenny, doskonała teoria wszystkiego

3,1 - kreowanie podprzestrzeni i nadprzestrzeni,

3,2 - przestrzeń stabilna +1, i niestabilna -1

3,3 - fizyka różnych przestrzeni,

3,4 - wielowymiarowa czasoprzestrzeń, energia wielowymiarowa

3,5 - zaawansowana paradygmatyka, multiprzestrzenne twory

3,6 - energia próżni

3,7 - regulowanie gęstości czasoprzestrzeni

3,8 - technologia zmieniania stałych fizycznych, inkluzje

3,9 - inkluzja ultymatywna

4,0 - multiparadygmaty, abstrakcyjna jedność wszelkiego poznania, panowanie nad czasem

4,1 - ciemna energia

4,2 - plateau

4,3 - odkrycie nowych rodzajów energii

4,4 - technologia nowych energii

4,5 - technologia zdarzeń

5,0 - formy życia danych, transcendentna jaźń,

Cywilizacja


0,0 - Niewielkie grupy interesu, najczęściej oparte na pokrewieństwie, koczowniczy tryb życia, gospodarka myśliwsko zbieracka, kultura materialna bardzo ograniczona.

0,1 - Plemiona i ich konfederacje, pierwsze miasta, rozwinięta kultura materialna, powstawanie zorganizowanych religii, eposów i pierwotnej literatury.

0,2 - Prymitywne struktury państwowe oparte na własności ziemi, uorganizowane systemy prawne, rozwinięte religie, literatura, rozwijająca się sztuka, produkcja rzemieślnicza.

0,3 - Pierwsze republiki, ograniczenie tyranii, zaczątki państwa prawa, początki kultury masowej, wysoko rozwinięta sztuka manualna, pierwsze duże miasta, produkcja manufakturalna.

0,4 - Państwa prawa, początki kapitalizmu, rozwinięte idee polityczne, podróże na inne kontynenty jednej planety, duże miasta, rozwinięta produkcja manufakturalna.

0,5 - Państwa narodowe, kapitalizm, socjalizm, komunizm, pojawienie się rozwiniętej nauki, kultura masowa, rozwinięta sztuka, wiele dużych miast, łatwe podróże międzykontynentalne, początki produkcji w fabrykach.

0,6 - Rozwinięte organizmy państwowe, skomplikowane prawodawstwo, powszechna nauka, pop kultura, pojawienie się sztuk medialnych, wielkie organizmy miejskiej, produkcja masowa.

0,7 - Skomplikowane zależności międzypaństwowe, organizacje międzynarodowe, globalny rynek, globalna telekomunikacja oraz rewolucja medialna, kultura masowej konsumpcji, skomplikowana produkcja masowa.

0,8 - Unie ponadnarodowe, uniwersalna wymiana walut, społeczeństwo zinformatyzowane, wysoko skomplikowana produkcja masowa (drukarki 3D i masowa produkcja zindywidualizowanych obiektów).

0,9 - Unia planetarna, uniwersalna waluta, społeczeństwo wirtualne, produkcja nanotechniczna, niezwykle szybkie podróże planetarne, pierwsze łatwe podróże kosmiczne.

1,0 - Początek osadnictwa na innych planetach, kontrola potężnych źródeł energii, cyfrowe kreacje (dynamiczna sztuka wirtualna), dokładne przewidywanie pogody.

1,1 - Rozwinięte osadnictwo na innych planetach tego samego układu słonecznego, wysoce skomplikowane systemy polityczne (pełna demokracja, ultra tyrania), jedność etniczna.

1,2 - Masowa emigracja na pierścienie orbitalne i stacje na orbicie słonecznej, pełne skolonizowanie księżyca

1,3 - Liczne stacje rozproszone po całym układzie słonecznym, pierścienie orbitalne wokół księżyców

1,4 - Terraformowanie Marsa, początek różnicowania genotypowego i fenotypowego ludzi

1,5 - Terraformowanie Wenus i Merkurego, pierwsze wypady poza układ słoneczny, różnicowanie gatunku ludzkiego

1,6 - Społeczeństwa żyjące i dostosowane do surowych warunków księżyców gazowych olbrzymów, postępująca indywidualność

1,7 - Międzyplanetarne autostrady i trasy masowego transportu materiałów

1,8 - Sformowanie pierścienia Nirvena, zapanowanie nad wiatrem słonecznym

1,9 - Zbudowanie sfery Dysona, całkowite zapanowanie i korzystanie z pola magnetycznego Słońca

2,0 - Skolonizowanie wielu układów planetarnych, technologiczna osobliwość, wykorzystanie energii całej gwiazdy poprzez mózg matroszka, słońce źródłem materii.

2,1 - pierwsi psionicy, porozumiewanie się na poziomie uczuć.

3,0 - Skolonizowanie całej galaktyki, wykorzystywanie energii galaktyki w całości, łatwe podróże międzygalaktyczne.

4,0 - Wykorzystanie fenomenów kosmicznych (czarne dziury, kwazary), abstrakcyjna jedność poznawcza. Cywilizacja zdolna do wykorzystania energii dostępnej w swojej supergromadzie. Taka cywilizacja teoretycznie włada całą supergromadą galaktyk, energię czerpie z tysięcy galaktyk.

5,0 - Opanowanie całego wszechświata.

6.0 – Przy założeniu wszechświatów równoległych. Cywilizacja zdolna do wykorzystania energii z wielu wszechświatów. Cywilizacja może zmieniać prawa fizyczne wszechświatów równoległych, a także przemieszczać się między nimi (np. uciec z zapadającego się wszechświata).

7.0 – Cywilizacja określana jako "boska", zdolna do kreacji jednego lub więcej wszechświatów. Ilość otrzymywanej energii jest nieskończona, uzależniona tylko od liczby i rozmiarów stwarzanych wszechświatów. Cywilizację można uznać za "wieczną", nawet jeśli energia tworzonego nowego wszechświata pochłonie całkowitą energię istniejącego. Co ciekawe, właśnie taką cywilizację uważa się za wymarłą w fabule gry Heroes III.

Advertisement