FANDOM


Intelligent-design-2point0

Koncepcyjne przedstawienie Preabsolutu

Preabsolut
- istota będąca naturalym kierunkiem ewolucji każdego gatunku żywego. Kolejne stadium rozwoju po postistocie. W związku z licznymi modyfikacjami genetycznymi, biorobotycznymi, cybernetycznymi a nawet paradygmatycznymi całkowicie przekształciła własną strukturę materialną i mentalną. Posiada możliwość spontanicznej przemiany własnej natury. Stały jest w niej jedynie sam proces ciągłej metamorfozy. Potrafi niemal dowolnie modyfikować własny aparat poznawczy i mechanizmy analityczne. Jej występowanie jest charakterystyczne dla 2,5 sK.