FANDOM


Mars-1 - jedno z najważniejszych miast-państw na Marsie w obszarze Drogi Mlecznej i jedna z głównych potęg militarnych Układu Słonecznego.

HistoriaEdytuj

Mars11

baza Mars-1

W drugiej połowie XXI wieku zbudowana została pierwsza kolonia marsjańska - Mars-1. W trakcie powoli postępującego procesu terraformowania baza ulegała ciągłemu powiększaniu - rozrastała się w twór powoli przypominający miasto. Po wybuchu III wojny ziemskiej, gdy upadły największe państwa stworzone przez człowieka, stała się całkowicie samodzielną, niezależną potęgą. Wykształciła specyficzny system władzy i postawiła na przemysł zbrojeniowy. Aktualnie stanowi jedną z największych potęg militarnych w Układzie Słonecznym. W mieście znajduje się największe działo naszej galaktyki - wielki laser zwany Pogromcą Planet . Do tej pory nigdy nie był użyty w boju.

System władzyEdytuj

Mars12

miasto dzisiaj

Ustrojem panującym w Marsie-1 jest dyktatura totalitarna o ściśle wojskowej strukturze. Na szczycie rządu stoi marszałek, który posiada najwyszą władzę. Aktualnie funkcję tę pełni Joshua Ingersoll.

PrawoEdytuj

Przepisy obowiązujące w Marsie-1 są twarde i bezwzględne, lecz to właśnie one stanowią o tożsamości Obywateli (pisanych celowo wielką literą). Całe życie społeczne, wraz ze wszelkimi jego niuansami, zostało podporządkowane licznym paragrafom i aneksom. Mieszkańcy na wylot znają Konstytucję wraz z jej wszystkimi poprawkami. Choć litera prawa ogranicza wiele swobód i nakłada pięć razy tyle obowiązków - to właśnie dzięki niej miasto urosło do jednej z największych potęg Układu Słonecznego.

ObowiązkiEdytuj

Mars14

odkryta część miasta

O ile w większości państw prawo przyjmuje formę zakazową, w Marsie-1 uformowało się przede wszystkim w zbiór Obowiązków. A zatem nie ma zakazu zabijania, lecz funkcjonuje powinność nie zabijania. Teoretycznie różnica jest kosmetyczna, a jednak bardzo dobrze oddaje ideologię państwa.
Każdy mieszkaniec musi udzielać się w życiu społecznym - jego czyny są zliczane na elektronicznej Obywatelskiej Karcie Sumienia. Zastępuje ona wszystkie formy płatności, toteż w mieście nie funkcjonuje instytucja pieniądza (chyba że w ograniczonym zakresie turystyki i zagranicznych gości). Na podstawie owej Karty przydzielane są różne przywileje - od drobiazgów takich, jak bardziej zaawansowany mediafon czy smaczniejsza żywność, poprzez większe mieszkanie i szybszy grawitolot, aż po przywilej zawarcia małżeństwa z innym Obywatelem, możliwość chodzenia po ulicy czy dostęp do wody pitnej. Na wszystko trzeba zapracować, każdy czyn korzystny dla społeczeństwa jest premiowany.
Mars13

typowy korytarz Marsa-1

Tak jak za wykonywanie Uczynków przysparzających się rozwojowi państwa Obywatel dostaje Premie, tak efektem Postępków, czyli unikania Obowiązków, staje się ograniczanie dostępu do najróżniejszych dóbr. Istotny jest fakt, że na mieszkańców nie nakłada się grzywien, zaś ich wolność nie jest ograniczana, a tylko odcina się dostęp do Premii. A zatem sama kara nie jest dosłownie karą, lecz raczej zabraniem nagrody. Bywa to o tyle przewrotne, że wedle prawa nagrodami są także elementy niezbędne do życia, takie jak powietrze czy pożywienie.

Długość życiaEdytuj

Szczególny typ premii dotyczy długości życia. W związku z przeludnieniem oraz spadkiem siły produkcyjnej osób starszych, wykształciło się pojęcie Narodowego Recyklingu. Jest on niczym innym, jak "humanitarną" eutanazją przeprowadzaną na wszystkich, którzy ukończyli 50-ty rok życia. Ów wiek może być wydłużany (lub skracany) na podstawie Obywatelskiej Karty Sumienia. Świadomość, że czas życia zależny jest od Uczynków, potrafi być bardzo motywująca.

Narodowi Bohaterowie i Strażnicy SumieniaEdytuj

Mars15

Narodowy Bohater

Najwyższą premia polega na staniu się Narodowym Bohaterem. Osobnik taki otrzymuje wszystko, co tylko może wymarzyć, zaś sam jego wizerunek rozgłasza się za pomocą mediów. W wyniku dobrze prowadzonej propagandy staje się wzorem do naśladowania. Istotny jest fakt, że Narodowym Bohaterem można zostać tylko i wyłącznie dzięki Uczynkom dokonanym w trakcie służby wojskowej, a zatem będąc żołnierzem.
Osoby notorycznie nie wypełniające swoich Obowiązków są odcinane od Premii, zaś jednostki niereformowalne, czyli takie, którym zabrano wszystkie Premie, przechodzą proces Resocjalizacji. Poddaje się je zaawansowanym zabiegom neurochirurgicznym i neurocybernetycznym. W efekecie zostają podwójnie zmodyfikowane - poprzez operacyjną zmianę struktur mózgu, jak i poprzez sprzężenie z komputerem. Osobnicy owi ciągle mają świadomość, lecz tracą całą swoją wolę - zostają cyborgami, którzy wypełniają polecenia rządu. Pełnią rolę policji państwowej, czyli tak zwanych Strażników Sumienia. Ma to podwójny efekt: wbudowane w nich procesory wykorzystują ludzką sieć neuronów, dzięki czemu posiadają olbrzymią moc obliczeniową i inteligencję wykraczającą poza możliwości normalnego człowieka; ponadto wywierają niesamowity efekt psychologiczny na innych mieszkańcach. Są strażnikami zarówno w sensie fizycznym, jak i mentalnym, wszak nikt nie chce stać się bezwolną maszyną. Funkcjonują jako swoista przestroga dla tych, którym nie odpowiada życie wedle ustalonych reguł.


SpołeczeństwoEdytuj

Mars16

Strażnik Sumienia

Mieszkańcy Marsa-1 to osoby głeboko zindoktrynowane, które swoją stolicę uważają za najważniejsze miejsce wszechświata. W efekcie jednak z wyjątkowym oddaniem pracują na rzecz miasta, co przekłada się na jego silną pozycję.


Architektura i urbanistykaEdytuj

Ponieważ Mars-1 wyrósł z bazy całkowicie izolowanej od atmosfery, większość jego obszarów stanowią szczelne tunele i hangary zaadaptowane do warunków mieszkalnych. Transport odbywa się podziemnym metrem, które przewozi ludność pomiędzy poszczególnymi sektorami. Całości dopełnia wybitnie militarny charakter, który przejawia się między innymi w wojskowej propagandzie. Częstym widokiem są e-plakaty i liczne centra rekrutacyjne.
Bardzo niewiele terenów zostało otwartych na widok światła słonecznego. Nie wynika to jednak z braku troski o obywateli, lecz z przekonania, że w izolowanej przestrzeni łatwiej kontrolować społeczeństwo. Choć w rezultacie miasto jest klaustrofobiczne, niczym łódź podwodna lub mały statek kosmiczny, sam rozkład poszczególnych miejsc jest dobrze pomyślany i bardzo uporządkowany.