FANDOM


Inżynieria pól siłowych - dziedzina zajmująca się zjawiskiem pól siłowych. Należy do 1 sK. Pola siłowe są specyficznym stanem energii, w którym energia owa nabiera właściwości ciała fizycznego.

Najpopularniejsze urządzeniaEdytuj

Istnieje bardzo wiele typów pól i sposobów ich generowania. Do najpopularniejszych urządzeń należą:

  • generatory płaskie - wytwarzają pola siłowe o kształcie prostokątu; są idealne do blokowania drzwi i korytarzy;
  • generatory sferyczne - wytwarzają pola siłowe o kształcie sfery; są idealne do zabezpieczania terenu w otwartej przestrzeni;
  • pancerze siłowe - pole w nich jest generowane około 10 centymetrów od powierchni zbroi.


Zaawansowane urządzeniaEdytuj

Do ciekawych urządzeń 2 sK należą:

  • generatory modulowane - pozwalają na bieżąco modyfikować kształt i zasięg pola siłowego;
  • generatory pola spalającego - wytwarzają pola, które nie tylko stanowią fizyczną barierę, ale też posiadają wysoką temperaturę (nawet powyżej 2 000 °C).