FANDOM


IV Rzesza - jedno z najważniejszych miast-państw na Ziemi w obszarze Drogi Mlecznej, zbudowane na gruzach Berlina.

HistoriaEdytuj

Rzesza

zabytkowa część miasta

Berlin był jednym z nielicznych dużych miast, które nie ucierpiały w znaczący sposób podczas wojny. Stało się tak w dużej mierze dzięki nowoczesnym generatorom pola siłowego wyposażonym w eksperymentalne modyfikacje. Nic dziwnego, że do Berlina zaczęła napływać okoliczna ludność. W krótkim czasie doszło do olbrzymiego przeludnienia, co wpłynęło na powstanie silnych niepokoi społecznych. Sytuację wykorzystał polityk Hermann Bruno von Klenze. Szeroko zakrojoną propagandą zyskał olbrzymie poparcie dla swojej partii. W wyniku budzącego wątpliwości głosowania przejął władzę w państwie, a następnie zaczął wprowadzać w życie radykalny program "Pięciu Cięć".
Pierwszy krok polegał na odizolowaniu chorych, starych i upośledzonych - oficjalnie w celu ich ochrony. Drugim krokiem było podzielenie społeczeństwa na kasty, nad czym czuwał zaawansowany algorytm nadzorujący pracę urzędników. W rzeczywistości cały proces został przeprowadzony metodą uznaniową. Trzecim krokiem było podzielenie miasta na rejony dla poszczególnych kast. W czwartym etapie dokonano eutanazji ludzi wyodrębnionych w etapie pierwszym. Wszelkie protesty społeczne zostały brutalnie stłumione przez tworzoną od dłuższego czasu Policję Państwową. Piąta część planu od początku była niejasna - określano ją kryptonimem "Czerwona Szata". Jej sens stał się jasny dopiero po fakcie - polegała na oficjalnym przywróceniu funkcji Führera, którym mianowany został nikt inny, jak Hermann Bruno von Klenze. Jednym z pierwszych posunięć nowo wybranego wodza była zmiana nazwy państwa na IV Rzeszę i utworzenie Sztabu Ochrony oraz Tajnej Policji Państwowej.
W kolejnych latach funkcjonowania IV Rzeszy filozofowie finansowani przez państwo rozwinęli teorie Fryderyka Nietzschego o Übermensch. Całość została skonstruowana tak, aby w sposób praktyczny dała się przełożyć na obraz aktualnego społeczeństwa - stworzono kilka poziomów nadczłowieczeństwa wraz z ich rozwlekłymi opisami. Każda z kast reprezentowała jeden poziom. Określono także skomplikowane zasady awansu i degradacji.


System władzyEdytuj

Rzesza2

patrol Policji Państwowej

W IV Rzeszy panuje ustrój totalitarny. Do chwili obecnej najwyższą kontrolę sprawuje Führer Hermann Bruno von Klenze. Oznacza to jednak, że jego wiek należy szacować na ponad 200 lat. Choć medycyna posunęła się znacząco do przodu, oznaczałoby to, że jest najdłużej żyjącym człowiekiem. Oficjalna wersja rządowa powiada, że swoją długowieczność zawdzięcza arysjkiej krwi. Wedle opinia publicznej, zwłaszcza z innych miast, osoba podająca się za Hermanna Bruno von Klenze jest klonem. Posiada ciało poprzedniego dowódcy, lecz faktycznie rzecz biorąc pełni rolę marionetki w rękach reżimu.

SpołeczeństwoEdytuj

Cała konstrukcja społeczeństwa opiera się na kastowym podziale pomiędzy różne poziomy nadczłowieczeństwa (Übermensch). W mieście wydzielono zamknięte dzielnice dla każdej grupy.


Architektura i urbanistykaEdytuj

w budowie...